На главную | На первую | Введение | Инструкция | Справочник EH | Справочник FA | Справочник P27. Нозоды.

*Bacillinum

Е357 Е365 Е397 Е524 Е541 Е640 Е903 Н91 Н285 Н711

*Bacteria Lactis (нозод)

Е472 Е656 Е783 Н341 Н558

*Bakers Yeast allergy (гомеопатический препарат)

Е555 Е677

*Enterococcinum (нозод)

Е501 Е848

*Influenza triple (нозод)

Е461 Е630 Е644 Е938 Н202 Н213

*Medorrhinum (нозод)

Е157 Е365 Е368 Е555 Е559 Е701 Н107 Н538 Н713

*Pyocyaneus (нозод)

Е775

*Tonsillar nosode

Н414

*Vaccinium (нозод)

Е608